Auto in beslag genomen voor onderzoek door politie

Een auto kan ook door de politie in beslag worden genomen voor onderzoek.

Wanneer auto in beslag genomen?

Een auto kan door de politie in beslag worden genomen wanneer het vermoeden bestaat dat deze bij enig strafbaar feit betrokken is geweest of in verband met een grondige doorzoeking.

Grondslag beslag auto

De wettelijke grondslag voor inbeslagneming van de auto voor onderzoek is artikel 94 Sv. (waarheidsvindingsbeslag).

Klaagschrift teruggave auto

Indien de auto door de politie in beslag is genomen, is ons advies om zo spoedig mogelijk een klaagschrift in te dienen om de auto weer terug te krijgen. Er kunnen verschillende redenen bestaan voor teruggave van de auto:

  • dat de auto niet betrokken is geweest bij enig strafbaar feit
  • dat de auto is van een ander, die niet dat er een strafbaar feit met de auto is gepleegd
  • dat de politie voldoende tijd heeft gehad om onderzoek te doen

Het is wel belangrijk dat een gespecialiseerde advocaat een uitvoerig en goed onderbouwd klaagschrift indient.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden