Auto in beslag genomen vanwege rijden zonder rijbewijs

Bij rijden zonder rijbewijs kan de politie onder omstandigheden ook de auto in beslag nemen. Het gaat hier om:

  • Rijden zonder geldig Nederlands rijbewijs (art. 107 lid 1 WVW)
  • Rijden terwijl rijbewijs ongeldig is verklaard (art. 9 lid 2 WVW)
  • Rijden terwijl rijbewijs is ingevorderd / ingehouden (art. 9 lid 7 WVW)
  • Rijden tijdens ontzegging van de rijbevoegdheid (art. 9 lid 1 WVW)

Wanneer auto in beslag genomen?

De auto kan door de politie in beslag worden genomen bij een tweede overtreding wegens rijden zonder rijbewijs binnen 3 jaren. De Aanwijzing inbeslagneming van het Openbaar Ministerie stelt de eis dat er sprake moet zijn van een “herhaald plegen binnen 3 jaar”  om de auto in beslag te kunnen nemen.

Grondslag beslag auto

De wettelijke grondslag voor inbeslagneming van de auto wegens rijden zonder rijbewijs is artikel 94 Sv. (ivm verbeurdverklaring auto).

Klaagschrift teruggave auto

Indien de auto door de politie in beslag is genomen, is ons advies om zo spoedig mogelijk een klaagschrift in te dienen om de auto weer terug te krijgen. Er kunnen verschillende redenen bestaan voor teruggave van de auto:

  • de auto is van een ander, die niet wist dat de bestuurder niet mocht rijden
  • het is enkel de eerste overtreding in drie jaar
  • het rijbewijs is inmiddels (terug) verkregen
  • de waarde van de auto is zo hoog dat de kans dat de rechter later de auto zal afpakken klein is

Het is wel belangrijk dat een gespecialiseerde advocaat een uitvoerig en goed onderbouwd klaagschrift indient.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden