Auto in conservatoir beslag genomen in verband met ontnemingsvordering

Een auto kan als verhaalsobject in beslag genomen worden vanwege een ontnemingsvordering

Wanneer auto in beslag genomen?

De auto kan door de politie in beslag worden genomen wanneer de politie aanwijzingen heeft dat de verdachte wederrechtelijk verkregen voordeel heeft verkregen door de strafbare feiten te plegen waarvan hij wordt verdacht. Met name bij drugsdelicten, zoals het telen van hennep, zien we tegenwoordig dat de politie tevens conservatoir beslag legt op.

Grondslag beslag auto

De wettelijke grondslag voor inbeslagneming van de auto in verband met een ontnemingsvordering is artikel 94a Sv. (conservatoir beslag auto).

Klaagschrift teruggave auto

Indien de auto door de politie in beslag is genomen, is ons advies om alleen een klaagschrift in te dien in de volgende gevallen:

  • indien de auto in eigendom toebehoort aan een ander dan de verdachte
  • indien op basis van het dossier kan worden vastgesteld dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat later een ontnemingsmaatregel door de rechter wordt opgelegd
  • indien de waarde van de auto zo laag is dat dit nauwelijks kan bijdragen aan een ontnemingsvordering
  • indien de waarde van de auto veel hoger is dan een berekende ontnemingsvordering

In alle overige gevallen is ons advies niet snel om een klaagschrift in te dienen. Alleen wanneer wanneer wettelijke voorschriften niet zijn nageleefd bij het leggen van het beslag kan het verder zinvol zijn om een klaagschrift in te dienen of wanneer de verdachte niet wordt verdacht van een misdrijf waarvoor een geldboete van de 5de categorie kan worden opgelegd.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden