Beslag in verband met de waarheidsvinding

De politie kan voorwerpen in beslag nemen die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen. Dit wordt ook wel inbeslagname in verband met de waarheidsvinding genoemd. Beslag in verband met de waarheidsvinding dient in twee onderdelen te worden onderscheiden:

  1. Waarheidsvinding in verband met een strafbaar feit
  2. Waarheidsvinding wederrechtelijk verkregen voordeel

Waarheidsvinding strafbaar feit

Vatbaar voor inbeslagname zijn alle voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid aan de dag te brengen. Bijv.:

  • Voorwerpen die bij het plegen van een strafbaar feit gebruikt zijn (zoals schroevendraaiers, breekijzers, wapens)
  • Voorwerpen die afkomstig zijn van een misdrijf om aan te tonen dat er een strafbaar feit mee is gepleegd
  • Voorwerpen die van belang zijn voor een contra-expertise
  • Voorwerpen waarop of waarin mogelijk sporenmateriaal te vinden is (zoals schroevendraaiers, breekijzers, vuurwapens, stoffelijk overschot)

De sporen zelf (zoals bloed, sperma, haren, stoffelijk overschot) kunnen niet in beslag worden genomen. Die worden enkel veilig gesteld.

Waarheidsvinding wederrechtelijk verkregen voordeel

Vatbaar voor inbeslagname zijn alle voorwerpen die kunnen dienen om wederrechtelijk verkregen voordeel als bedoeld in artikel 36e Sr. aan te tonen. Het gaat om het aantonen dat de verdachte voordeel heeft gehad en hoeveel. Gedacht moet worden aan:

  • Bankafschriften
  • Vermogensbestanddelen die op ongeldige titel zijn verkregen
  • Vermogensbestanddelen die op grond van een geldige titel zijn verkregen, maar met illegale middelen zijn betaald (bij. huis of auto dat betaald is van geld dat illegaal is verdiend
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden