Inbeslagname telefoon niet onrechtmatig

Geplaatst op: 14 oktober 2017

Er komt de laatste tijd steeds meer jurisprudentie dat de inbeslagname van een mobiele telefoon een schending oplevert van artikel 8 EVRM en om die reden niet toegestaan zou zijn. Toch horen we ook andere geluiden in de rechtspraak. Er zijn ook uitspraken die de inbeslagname van een mobiele telefoon gewoon als rechtmatig beoordelen. Wij zullen de relevante jurisprudentie voor u op ene rijtje zetten, nu u ook de andere kant moet kennen.

Lees meer >


Rapport WODC: regelgeving onderzoek aan gegevensdragers niet volledig

Geplaatst op: 25 juli 2017

In dit rapport wordt verslag gedaan van een inventariserend onderzoek naar een onderdeel van de huidige opsporingspraktijk omtrent de inbeslagneming. Het gaat daarbij vooral om het onderzoek dat na de inbeslagneming wordt gedaan aan elektronische gegevensdragers en geautomatiseerde werken door opsporingsambtenaren. Het rapport staat in het teken van een eventuele nadere normering van dergelijk onderzoek in het kader van de modernisering van het Wetboek van Strafvordering. De centrale vraagstelling van het onderzoek is: “Wat is er bekend over de inbeslagneming van en het daaropvolgende onderzoek dat wordt gedaan aan elektronische gegevensdragers en in geautomatiseerde werken door opsporingsambtenaren?”
Uit deze algemene vraagstelling vloeit een aantal kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksvragen voort die bij het inzichtelijk maken van de inbeslagnemingspraktijk als algemene leidraad zijn genomen.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden