Doorzoeken vervoermiddelen (o.a. auto, bus, vrachtauto, scooter) – art. 96b Sv.

Artikel 96b Sv. biedt een wettelijke basis voor politieagenten om bij heterdaad of bij verdenking van een misdrijf als bedoeld in artikel 67 lid 1 Sv. plaatsen te betreden en voorwerpen in beslag te nemen.

Art. 96 Sv. samengevat – betreden plaatsen door politie

In het kort houdt artikel 96 Sv. het volgende in:

Doel Doorzoeking van vervoermiddelen
Wanneer – bij ontdekking op heterdaad
– misdrijven die genoemd zijn in artikel 67 lid 1 Sv.
Wie Opsporingsambtenaren (o.a. politieagenten)
Inhoud Het doorzoeken van vervoermiddelen
Bijzonderheden Er moet een verband bestaan tussen het strafbare feit en het voertuig waarop de verdenking ziet

De bevoegdheid tot inbeslagname van de bij de doorzoeking aangetroffen voorwerpen berust op artikel 96 Sv. (Kamerstukken II, 23251, nr 3 (MvT).

Toelichting bij artikel 96b Sv.

Artikel 96b Sv. biedt opsporingsambtenaren een extra bevoegdheid om auto’s volledig te doorzoeken. Op basis van dit artikel mag ook de kofferbak en een dashboardkastje worden geopend (Kamerstukken II, 23251, nr 3 (MvT), p. 20.
Ook een zich in de auto bevindende tas of plastic zak mogen op grond van artikel 96b Sv. doorzocht worden (Hof ‘s-Hertogenbosch, 18 juli 2011, LJN: BR2019.

> Overzicht bevoegdheden doorzoeken vervoermiddel

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden