Doorzoeking woning door rechter-commissaris (art. 110 Sv.)

Artikel 110 Sv. biedt een wettelijke basis voor de rechter-commissaris om op vordering van de officier van justitie of ambtshalve een woning te doorzoeken.

Art. 110 Sv. doorzoeking van woning ter inbeslagname door rechter-commissaris

In het kort houdt artikel 110 Sv. het volgende in:

Doel Doorzoeking ter inbeslagname van woning door rechter-commissaris
Wanneer – op vordering van de officier van justitie
– ambtshalve
Wie rechter-commissaris
Inhoud rechter-commissaris mag ter inbeslagname
Bijzonderheden r-c probeert zoveel mogelijk aanwezig te zijn of moet in ieder geval de regie behouden

Bevriezing

In afwachting van de komst van de rechter-commissaris mogen opsporingsambtenaren een woning wel alvast betreden en de plaats bevriezen (art. 96 lid 2 Sv.).

Inbeslagneming door opsporingsambtenaren

De bevoegdheid van opsporingsambtenaren tot inbeslagneming van voorwerpen tijdens de RC-doorzoeking is gebaseerd op artikel 96 Sv.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden