Fouillering bij evenementen

Bij evenementen kunnen bezoekers bij de toegangscontrole ook soms worden gefouilleerd.

Vrijwillige fouillering

Uitgangspunt van de Hoge Raad is dat aan de wettelijke vereisten voor kledingonderzoek niet voldaan hoeft te zijn bij toestemming van de betrokkene (HR NJ 1976, 491 en NJ 1996, 688). Zo geldt een vrijwillige fouillering vaak als voorwaarde om een voetbalwedstrijd, popconcert of houseparty te bezoeken.

  • Fouillering door particuliere beveiligster bij festival (HR 20 maart 2012, LJN: BV7501)

Toestemming bewust en vrijwillig

Toestemming moet wel bewust en vrijwillig worden gegeven. Van toestemming is sprake als er een wilsuiting is die vrijelijk gegeven is door iemand die bevoegd is over het grondrecht te beschikken en waarbij de verlener van de toestemming zich bewust is van het vrijwillige karakter van die medewerking en de afstand van rechtsbescherming die daarmee worden gedaan (vlg Corstens, 7de druk, p. 360).

Qua bewustheid is vereist dat de verdachte goed moet weten waarvoor hij toestemming verleend (waar wordt gezocht, hoe grondig, waarnaar de politie op zoek is, wat het doel is van de zoeking).
Vrijwillig houdt in dat de toestemming niet mag worden gevraagd onder dreiging met aanhouding, inverzekeringstelling, of met het argument dat het anders toch gaat gebeuren (zie bijv. Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 20 mei 2009, LJN: BJ6124 tav een doorzoeking).

Burgers moeten door de politie het het oog op de behartiging van hun belangen actief en desgevraagd van adequate informatie worden voorzien. Dit brengt met zich mee dat politieagenten geen enkel misverstand mogen laten bestaan over de hoedanigheid waarin zij optreden, over de aard van hun onderzoek, alsmede de status van de betrokkene (verdachte of getuige) tijdens dat onderzoek (uitspraak Nationale Ombudsma, 2007, 272).

Zie ook Rb Amsterdam, 21 mei 2012, LJN: BW6148, Amsterdamse zedenzaak)

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden