In beslag genomen auto terug naar partner die niet wist van hennepteelt

Het klaagschrift betreft een op grond van artikel 94 Sv onder de partner van klaagster gelegd beslag op een Renault Clio. De raadkamer gelast dat het in beslag genomen voorwerp wordt teruggegeven aan de klaagster. De vrouw verklaarde dat haar partner de auto had meegenomen om boodschappen te doen. Hij heeft haar autosleutel gepakt en vastgemaakt aan zijn sleutelbos. Klaagster verklaarde niet bekend te zijn met het feit dat haar partner zich met hennepteelt bezig hield (rb Overijssel, 1 oktober 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:5434).

De rechtbank overwoog:

“Uit het raadkamerdossier en het verhandelde ter zitting is niet gebleken dat klaagster wist of redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat haar partner betrokken was bij een hennepkwekerij waardoor zij uiteindelijk haar auto kwijt raakte. Weliswaar is de inbeslaggenomen auto vatbaar voor verbeurdverklaring nu in de kofferbak van die autoonder meer henneptoppen en resten van hennep zijn aangetroffen terwijl bovendien aan de sleutelbos in de autoook nog de sleutel zat bevestigd die toegang gaf tot de schuur waarin de hennepkwekerij is aangetroffen, dat alles neemt niet weg dat aan de in het tweede lid van art. 33a Sr gestelde voorwaarde voor verbeurdverklaring niet voldaan is nu niet gebleken is dat klaagster als eigenaar van de inbeslaggenomen auto bekend was of bekend kon zijn met het gebruik van haar auto door haar partner in relatie tot de hennepkwekerij.

De raadkamer is om die reden van oordeel dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter later oordelend in de eventuele strafzaak tegen de partner van klaagster de verbeurdverklaring van de aan klaagster toebehorende auto zal bevelen.

Op voornoemde gronden is de raadkamer van oordeel dat de klaagster voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt van de in beslag genomen personenauto.”

 

< Terug naar Beslag auto strafrecht
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden