Inbeslagname bij aangehouden verdachten (art. 95 Sv.)

Artikel 95 Sv. biedt een wettelijke basis voor een ieder (dus ook politieagenten) om voorwerpen die een verdachte met zich mee voert, in beslag te nemen.

Art. 95 Sv. samengevat – betreden plaatsen door politie

In het kort houdt artikel 95 Sv. het volgende in:

Doel Inbeslagneming van daarvoor vatbare voorwerpen die de verdachte met zich meevoert
Wanneer bij ontdekking op heterdaad (bij staandehouding en aanhouding)
Wie Een ieder, dus ook opsporingsambtenaren
(N.B. een burger is niet tot staandehouding bevoegd)
Inhoud – burger is bevoegd om bij aanhouding voorwerpen in beslag te nemen (niet fouilleren!)
– opsporingsambtenaren mogen staande gehouden en aangehouden verdachten onderzoeken aan hun kleding onderzoeken (fouillering, ogv artikel 56 Sv.)
– HOvJ is bevoegd tot onderzoek aan of in het lichaam (art. 56 Sv.)
Bijzonderheden Geen

Fouilleren

De politie mag een AANGEHOUDEN verdachte fouilleren aan zijn kleding. Onderzoek aan of in het lichaam kan slechts na bevel van een officier van justitie, hulpofficier, of rechter-commissaris. De wettelijke grondslag hiervoor is gelegen in artikel 56 en 195 Sv.

> Meer informatie fouilleren verdachten

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden