Inbeslagneming ivm onttrekking aan het verkeer

Ingevolge artikel 94 Sv. kunnen voorwerpen in beslag worden genomen die kunnen worden onttrokken aan het verkeer. Vatbaar voor onttrekking aan het verkeer zijn:

De maatregel onttrekking aan het verkeer kan alleen worden opgelegd wanneer het gaat om voorwerpen die van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit in strijd met de wet of het algemeen belang is. De maatregel kan volgens artikel 36b Sr worden opgelegd in de volgende gevallen:

 1. bij voorwerpen die geheel of grotendeels door middel van of uit baten van het strafbare feit zijn verkregen
 2. bij voorwerpen met betrekking tot welke het feit is begaan
 3. bij voorwerpen met behulp van welke het feit is begaan of voorbereid
 4. bij voorwerpen met behulp van welke de opsporing van het feit is belemmerd
 5. bij voorwerpen die tot het begaan van het feit zijn vervaardigd of bestemd
  Daarnaast noemt artikel 36c Sr. nog een zesde geval:
 6. bij voorwerpen die bij de dader of de verdachte zijn aangetroffen, bij gelegenheid van een onderzoek naar een respectievelijk door hem begaan feit of bij een feit waarvan hij verdacht wordt, maar dan alleen wanneer die voorwerpen kunnen dienen tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke feiten, dan wel de belemmering van de opsporing daarvan.

 Voorwerpen die vatbaar zijn voor onttrekking aan het verkeer

Voorwerpen die vatbaar zijn voor onttrekking aan het verkeer zijn:

 • Auto, voorzien van een vals chassisnummer (VIN-nummer). “Het is een feit van algemene bekendheid dat voertuigen die zijn voorzien van een vals chassisnummer geheel of gedeeltelijk van diefstal of een soortgelijk misdrijf afkomstig plegen te zijn, dat het ongecontroleerde bezit van dergelijke voertuigen afbreuk doet aan een effectieve voorkoming en bestrijding van met gestolen auto’s bedreven handel en dat daarvan tevens een bevorderende werking op diefstal van auto’s uitgaat.”(NJ 2003, 595).
 • Auto’s met gestolen motorblok en versnellingsbak (HR 8 juli 2008, LJN: BC6241)
 • Brommers met vals framenummer (HR 18 maart 2003, nr. 1570/02B (niet gepubliceerd)

N.B. Ook bij een onrechtmatige inbeslagname blijft onttrekking aan het verkeer mogelijk (HR 14 december 2004, LJN: AR4905)

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden