Paarden in beslag genomen

Het komt niet heel vaak voor dat paarden in beslag worden genomen. Dit gebeurt hooguit

  • in het geval van verwaarlozing van de paarden
  • indien de paarden zijn gekocht met geld dat is verdiend met criminele activiteiten (witwassen)

Klaagschrift indienen

Degene onder wie de dieren in beslag zijn genomen alsmede degenen die – anders dan klaagster – enig recht of aanspraak op de dieren kunnen doen gelden, kunnen op grond van art. 552a lid 1 Sv opkomen tegen het gebruik van de inbeslaggenomen dieren, in casu de voorgenomen vernietiging van de dieren.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden