Paspoort

Paspoorten mogen voor onderzoek in beslag worden genomen, maar moeten vrij snel daarna worden teruggegeven. Het is niet de bedoeling dat het beslag op paspoorten blijft voortduren, om daardoor te voorkomen dat de verdachte naar het buitenland reist.

Beslag paspoorten in kinderpornozaak

Rechtbank Noord-Holland, 10 mei 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:4101
Klaagschrift in beslag genomen paspoort. Klager verdachte van bezit en vervaardiging kinderporno en ‘live-streaming’. Anders dan de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat het hoogst onaannemelijk is dat de strafrechter, later oordelend, zal komen tot een verbeurdverklaring van de in beslag genomen paspoorten. In artikel 33a van het wetboek van strafrecht staan de gevallen omschreven, waarin tot verbeurdverklaring van een voorwerp kan worden overgegaan. Gelet op de verdenking vallen de in beslag genomen paspoorten niet onder de in deze bepaling vermelde gevallen.
Dit vormt dus geen belang van strafvordering. Er zijn geen andere belangen van strafvordering aangevoerd en ambtshalve ziet de rechtbank die ook niet. Gezien de bestaande verdenking tegen klager is de rechtbank – met de officier van justitie – van oordeel dat het zeer onwenselijk is dat klager met zijn partner zal afreizen naar Thailand. In de onderhavige procedure staat echter slechts ter discussie of het belang van strafvordering het voortduren van het beslag nog langer vordert. Hiervoor is overwogen dat dat niet het geval is.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden