Schadevergoeding kosten van rechtsbijstand klaagschriftprocedure 552a Sv.

Indien het klaagschrift gegrond is verklaard, hebt u als klager recht op een vergoeding van de kosten van rechtsbijstand.

Wettelijk kader schadevergoeding

Ingevolge artikel 591a lid 4 Sv. is onder meer artikel 591 lid 5 Sv. van toepassing. Uit die laatste bepaling volgt dat een verzoek tot toekenning van een vergoeding van de kosten, gemaakt in verband met het indienen van een klaagschrift als bedoeld in artikel 552 a Sv. tot de mogelijkheden behoort. Dit is ook bevestigd door de Hoge Raad in zijn uitspraak van 3 februari 2009, LJN: BG2191:
“De art. 591, tweede en vijfde lid, in verbinding met art. 591a, tweede en vierde lid, Sv voorzien in de mogelijkheid van vergoeding van de kosten van een raadsman voor het indienen van een klaagschrift als  bedoeld in art. 552a Sv.”

Termijn verzoek tot schadevergoeding

Een verzoek tot toekenning van een dergelijke  vergoeding kan, gelet op het van overeenkomstige toepassing verklaarde  tweede lid van art. 591 Sv, worden ingediend “binnen drie maanden na het eindigen van de zaak”. Onder het eindigen van de zaak dient in dit  verband te worden verstaan het onherroepelijk worden van de beslissing  op het op de voet van art. 552a Sv ingediende klaagschrift.”

Voorwaarden schadevergoeding

Voorwaarde is dan wel dat de beklagzaak eindigt met een uitspraak. Wanneer het klaagschrift tussentijds wordt ingetrokken omdat de officier van justitie de in beslag genomen goederen teruggeef om u niet-ontvankelijk wordt verklaard omdat de goederen al zijn teruggegeven, hebt u helaas geen recht op schadevergoeding.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden