Intrekking regeling agressieve dieren en huidig beleid

Geplaatst op: 12 april 2016

Bij besluit van 24 december 2008 is de Regeling agressieve dieren ingetrokken. Dit besluit is op 1 januari 2009 in werking getreden. Op basis hiervan moet nu per hond worden beoordeeld of deze agressief is.

Lees meer >


Kort geding voor teruggave hond vanwege cassatie officier van justitie

Geplaatst op: 12 april 2016

In deze zaak heeft de eiser eerst op grond van artikel 552a Sv. een klaagschriftprocedure gevoerd om teruggave van de in beslag genomen hond te bewerkstelligen. Het klaagschrift is toen gegrond verklaard, maar de officier van justitie is tegen deze beslissing in cassatie gegaan en weigert ondertussen de hond terug te geven. Om die reden vordert eiser in kort geding de teruggave van de hond en die vordering wordt door de rechter toegewezen (Rb ‘s-Gravenhage, 14 juli 2009, ECLI:NL:RBSGR:2009:BJ3068).

Lees meer >


Alternatief bij inbeslagname hond na bijtincident: Martin Gaus Academie

Geplaatst op: 12 april 2016

Inbeslagname hond na bijtincident. Uit de risico-inschatting blijkt dat er sprake is van agressief gedrag. De hond is op verzoek van de nieuwe eigenaar (belanghebbende 2) naar de Martin Gaus Academie gegaan voor een heropvoedingscursus en een nieuwe agressietest. Uit deze test blijkt dat de hond op geen enkel onderdeel agressie vertoont. Om die reden beslist de rechtbank dat de in beslag genomen hond  onder voorwaarden wordt teruggegeven aan de nieuwe eigenaar (Rb Maastricht, 21 december 2011, ECLI:NL:RBMAA:2011:BU9197).

Lees meer >


Onderzoek deskundige na gedragstest in beslag genomen agressieve hond

Geplaatst op: 12 april 2016

In sommige zaken wordt door de politie een gedragstest bij een in beslag genomen hond verricht om te kijken of deze agressief is. Zo’n gedragstest kan vervolgens weer beoordeeld worden door een deskundige. Dit zagen we onder andere in een uitspraak van de rechtbank Breda van 22 september 2008, ECLI:NL:RBBRE:2008:BF1821.

Lees meer >


Verwaarloosde hond mag terug naar eigenaar

Geplaatst op: 11 april 2016

Een hond was in beslag genomen door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming op grond van artikel 36 van de Gezondheid- en Welzijnswet voor Dieren. De rechtbank beslist dat er onvoldoende aanwijzingen bestaan dat de hond de nodige zorg is onthouden en moet worden teruggegeven aan de verdachte (rb Oost-Nederland, 31 januari 2013, ECLI:NL:RBONE:2013:BZ0210

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden