Bij waarheidsvindingsbeslag steeds eisen van proportionaliteit en subsidiariteit

Bij waarheidsvindingsbeslag moet de rechter steeds toetsen aan de eisen proportionaliteit en subsidiariteit (ECLI:NL:RBMID:2008:BC6977). Is het wel redelijk om die goederen in beslag te nemen? Kan het anders? Moet het anders?

Oneigenlijk beslag

In hennepzaken probeert de officier van justitie vaak goederen in beslag te nemen op grond van artikel 94 Sv., wanneer niet aan de formaliteiten voor een beslag ex artikel 94a Sv. is voldaan. De officier beargumenteert dan dat het beslag bedoeld is om wederrechtelijk verkregen voordeel aan te tonen, maar daarvoor hoeft er geen beslag plaats te vinden. Dat kan ook zonder inbeslagname, bijvoorbeeld door een foto te nemen.

< Terug naar Beklag tegen beslag algemeen
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden