Pand / huis in beslag genomen

Uw huis kan door de officier van justitie  in beslag genomen worden. De voornaamste grondslag voor een inbeslagname van een huis is artikel 94a Sv. (conservatoir beslag). De officier van justitie wil de overwaarde die eventueel op een woning zit zeker stellen, zodat na een latere veroordeling tot een ontnemingsmaatregel de officier het huis zou kunnen verkopen om zo het door een verdachte wederrechtelijk verkregen voordeel te kunnen afpakken.

Huis in beslag genomen
Een huis wordt door de politie meestal in beslag genomen met het oog op het zeker stellen van verhaalsrechten (conservatoir beslag, art. 94a Sv.). Dit gebeurt o.a. in de volgende zaken:

Rechtmatig in beslag genomen?
Allereerst dient beoordeeld te worden of het huis rechtmatig in beslag is genomen. Een huis kan niet zo maar in beslag genomen worden. Hiervoor moet een specifieke wettelijke grondslag zijn, waarbij de daarvoor geldende wettelijke voorschriften strikt moeten zijn nageleefd. Om dit na te gaan, kan het stappenplan bij inbeslagneming worden gebruikt.

Reden inbeslagname conservatoir beslag (art. 94a Sv.)
 Wettelijke grondslag – art. 103 Sv. (incidenteel)  / 126b lid 1 jo 126 lid 3 sv. (generaal, ivm Sfo)
Wanneer – verdenking misdrijf geldboete 5de categorie (bij ontnemingsvordering)
– verdenking misdrijf geldboete 4de categorie (bij vordering benadeelde partij)
Wie is bevoegd de officier doet de vordering bij de rechter-commissaris
Machtiging schriftelijke machtiging r-c, op vordering van de OvJ
(r-c dient de rechtmatigheid en opportuniteit van het door de OvJ beoogde beslag te beoordelen)
Bijzonderheden machtiging dient aan de verdachte en evt. derden te worden betekend

Klaagschrift opheffen beslag huis
Wanneer u wilt dat het beslag zo spoedig mogelijk opgeheven wordt, kunt u enkel een klaagschrift indienen tegen het gelegde conservatoir beslag. Een gespecialiseerde advocaat kan het klaagschrift voor u opstellen en bij de rechtbank indienen. De maatstaf is echter dat het hoogst onwaarschijnlijk zal zijn dat de rechter later een ontnemingsvordering zal opleggen. Er wordt niet snel voldaan aan deze maatstaf. Het is daarom niet eenvoudig om het conservatoir beslag met succes aan te vechten.
Alleen wanneer er fouten zijn gemaakt bij de beslaglegging zou een klaagschrift verder nog zinvol kunnen zijn.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden