Praktische gang van zaken na inbeslagname goederen

Wanneer er goederen op basis van een strafrechtelijk onderzoek in beslag worden genomen is het Openbaar Ministerie verantwoordelijk voor de beslissing die wordt genomen omtrent het beslag. Binnen het Openbaar Ministerie bestaat een aparte afdeling Beslag. Medewerkers van deze afdeling werken samen met politiemedewerkers in zogenaamde “beslaghuizen”. Deze beslaghuizen zijn een samenwerkingsverband tussen het Openbaar Ministerie, de politie en Domeinen Roerende Zaken.

Doel van deze beslaghuizen is dat er zo snel mogelijk een beslissing wordt genomen over het gelegde beslag en dat deze beslissing zonder verdere vertraging wordt uitgevoerd. Binnen het beslaghuis wordt een gezamenlijk “beslagportaal” gebruikt. Dit is een beslag-administratiesysteem waarbinnen zowel het Openbaar Ministerie als de politie een eigen administratie hebben, maar waarbij het mogelijk is om elkaars systemen te raadplegen.

Wanneer een officier van justitie een beslissing neemt dat goederen teruggegeven mogen worden, dan wordt een dergelijke beslissing medegedeeld aan de afdeling beslag binnen het Openbaar Ministerie. Medewerkers van deze afdeling nemen dan vervolgens contact op met de politie om door te geven dat de goederen geretourneerd mogen worden. De politie informeert vervolgens de beslagene over deze beslissing, en over de locatie waar de goederen kunnen worden opgehaald.

< Terug naar Beklag tegen beslag algemeen
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden