Geld in beslag genomen

Indien een hoeveelheid geld door de politie in beslag is genomen, dient allereerst te worden bekeken wat de grondslag van dit beslag is geweest.

Rechtmatig in beslag genomen?
Allereerst dient beoordeeld te worden of het geld rechtmatig in beslag is genomen. Geld kan niet zo maar in beslag genomen worden. Hiervoor moet een specifieke wettelijke grondslag zijn, waarbij de daarvoor geldende wettelijke voorschriften strikt moeten zijn nageleefd. Ook moeten redenen bestaan om het geld in beslag te nemen. Om dit na te gaan, kan het stappenplan bij inbeslagneming worden gebruikt.

Reden inbeslagname
  • om wederrechtelijk verkregen voordeel mee aan te tonen (art. 94 Sv.)
  • ivm verbeurdverklaring (art. 94 Sv.)
  • conservatoir beslag (art. 94a Sv.)
Wettelijke grondslag – art. 94 en 94a Sv.
Wanneer – indien door de politie een grote hoeveelheid geld wordt aangetroffen (verdenking witwassen)
– indien de officier later een ontnemingsvordering wil indienen
Wie is bevoegd afhankelijk van waar het geld is aangetroffen, zie ook regels inbeslagneming voorwerpen
Bijzonderheden Nvt

Klaagschrift opheffen beslag geld
Wanneer u wilt dat het beslag zo spoedig mogelijk opgeheven wordt, kunt u enkel een klaagschrift indienen.

De eerste vraag hierbij is van wie het geld is en voor zover het geld in beslag is genomen omdat de verdenking bestaat dat het geld een criminele herkomst heeft, wat de werkelijke herkomst van het geld is. De maatstaf voor de beoordeling is dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de rechter later het geld verbeurd zal verklaren (vanwege een verband met een strafbaar feit).
Voor de situatie dat het geld in beslag is genomen met het oog op een eventuele ontnemingsvordering, geldt als dat het hoogst onwaarschijnlijk moet zijn dat de rechter later een ontnemingsvordering zal opleggen.

Een gespecialiseerde advocaat kan een klaagschrift indienen om het geld terug te krijgen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden