Honden in beslag genomen

Ook honden kunnen via het strafrecht in beslag genomen worden. Dit gebeurt meestal bij

  • gevaarlijke honden, waarmee een incident is geweest
  • verwaarloosde honden (ogv artikel 36 van de Gezondheid- en Welzijnswet voor Dieren)

Wettelijke grondslag beslag honden

Honden worden meestal na een incident in beslag genomen wegens overtreding van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de betreffende gemeente of bij een bijtincident op grond van artikel 425 Sr.

Het beslag wordt gebaseerd op artikel 94 Sv.

Het ongecontroleerde bezit van gevaarlijke honden is in strijd met het algemeen belang en in dat geval is het niet hoogst onwaarschijnlijk dat ten aanzien van deze honden te zijner tijd de onttrekking aan het verkeer zal worden bevolen, hetzij door de strafrechter, hetzij door de over een afzonderlijke onttrekkingsvordering oordelende rechter.

Klaagschrift indienen

Degene onder wie de dieren in beslag zijn genomen alsmede degenen die - anders dan klager - enig recht of aanspraak op de dieren kunnen doen gelden, kunnen op grond van art. 552a lid 1 Sv opkomen tegen het gebruik van de inbeslaggenomen dieren, in casu de voorgenomen vernietiging van de dieren. Een gespecialiseerde advocaat kan dat namens de klager doen.

Machtiging tot laten inslapen

Door de officier van justitie kan aan de justitiële bewaarder van de hond op grond van artikel 117 tweede lid van het Wetboek van Strafvordering een machtiging worden verleend om de honden in te laten inslapen.

Gelet op het bepaalde in artikel 552a Van het Wetboek van Strafvordering en de beslissing van de Hoge Raad in zijn arrest van 2 maart 1999, NJ 99/416 kan een klager in zijn beklag, strekkende tot teruggave van de in beslag genomen honden, worden ontvangen, maar kan een rechter geen oordeel geven over de machtiging tot het laten inslapen van de in beslag genomen honden. Deze situatie brengt mede dat eventuele gegrondverklaring van het klaagschrift en een bevel tot teruggave van de honden aan klager niet in de weg zouden staan aan het gebruik van voormelde machtiging, zolang als het beslag niet is geëindigd en de beslissing omtrent het beklag niet onherroepelijk is geworden (rb Zutphen, 7 maart 2006, ECLI:NL:RBZUT:2006:AV3683).

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden